หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด บริการ เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ N
 

หมวดหมู่ ใน เฟอร์นิเจอร์


เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน
ลอยตัว

รายการสินค้า ใน เฟอร์นิเจอร์


SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-06
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-01
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-02
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-03
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-04
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-05
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-07
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-08
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-09
SHOW CASE
15,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-01
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-02
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-03
STOOL
35,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-04
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-05
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-06
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-07
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-08
STOOL
35,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-09
STOOL
30,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-01
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-02
BACKDROP
95,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-03
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-04
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-05
BACKDROP
75,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-06
BACKDROP
75,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-07
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-08
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-09
BACKDROP
80,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-01
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-02
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-03
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-04
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-05
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-06
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-07
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-08
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-01
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-02
OPD CASE
40,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-03
OPD CASE
30,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-04
OPD CASE
40,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-05
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-06
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-07
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-08
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-09
OPD CASE
30,000.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิค

รหัสสินค้า PDC-CNP-EZ01
เก้าอี้ไฮดรอลิค
3,000.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิค

รหัสสินค้า PDC-CNP-EZB02
เก้าอี้ไฮดรอลิค
3,000.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิคก้นเว้า

รหัสสินค้า PDC-CNP-EZB03
เก้าอี้ไฮดรอลิคก้นเว้า
3,500.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิค รุ่นพรีเมี่ยม มีพนังพิง

รหัสสินค้า PDC-CNP-SV02
เก้าอี้ไฮดรอลิค รุ่นพรีเมี่ยม มีพนังพิง
3,200.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-01
counter beauty clinic
55,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-02
counter beauty clinic
65,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-03
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-04
counter beauty clinic
55,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-05
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-06
counter beauty clinic
55,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-07
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-08
counter beauty clinic
60,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-09
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM12
ตู้ OPD
7,900.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM13
ตู้ OPD
9,900.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM15
ตู้ OPD
12,000.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM16
ตู้ OPD
19,800.00 บาท
ตู้เวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM01
ตู้เวชภัณฑ์
17,800.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM18
ตู้ OPD
16,000.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM19
ตู้ OPD
17,500.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM20
ตู้ OPD
9,400.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM02
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
13,500.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM01
ตู้เก็บเอกสาร
17,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM01
ตู้เก็บเวชระเบียน
15,500.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM02
ตู้เก็บเอกสาร
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM02
ตู้เก็บเวชระเบียน
9,400.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM03
ตู้เก็บเวชระเบียน
14,000.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM03
ตู้เก็บเอกสาร
16,800.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM04
ตู้เก็บเวชระเบียน
12,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM03
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
8,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM05
ตู้เก็บเวชระเบียน
17,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM06
ตู้เก็บเวชระเบียน
12,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM07
ตู้เก็บเวชระเบียน
13,500.00 บาท
ตุ้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM08
ตุ้เก็บเวชระเบียน
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM04
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM05
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,000.00 บาท
ตู้เวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM09
ตู้เวชระเบียน
9,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM10
ตู้เก็บเวชระเบียน
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM06
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM11
ตู้เก็บเวชระเบียน
15,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM02
เคาน์เตอร์
23,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM03
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM04
เคาน์เตอร์
24,200.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM05
เคาน์เตอร์
14,400.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM06
เคาน์เตอร์
17,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM07
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM08
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM09
เคาน์เตอร์
19,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM01
เคาน์เตอร์
23,600.00 บาท
CLASSIC GREE SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-CGS01
CLASSIC GREE SET
220,000.00 บาท
CLASSIC PINK SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-CPS02
CLASSIC PINK SET
220,000.00 บาท
FOREST SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-FS03
FOREST SET
200,000.00 บาท
LUXURY SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-LS04
LUXURY SET
240,000.00 บาท
MARBLE SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-MS05
MARBLE SET
200,000.00 บาท
MODEL LIGHT SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-MLS06
MODEL LIGHT SET
200,000.00 บาท
OVAL SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-OS07
OVAL SET
210,000.00 บาท
WOOD S SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-WSS08
WOOD S SET
200,000.00 บาท
WOOD VER SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-WVS09
WOOD VER SET
210,000.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM01
โต๊ะตรวจแพทย์
4,900.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM02
โต๊ะตรวจแพทย์
8,900.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM03
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
15,500.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM04
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
14,500.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM05
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
18,500.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SPACE สเพส

รหัสสินค้า CDT - CNP - U01
เก้าอี้สำนักงาน SPACE สเพส
2,190.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน MOON มูน

รหัสสินค้า CDT - CNP - U03
เก้าอี้สำนักงาน MOON มูน
2,290.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PORTER พอร์เทอร์

รหัสสินค้า CDT - CNP - U04
เก้าอี้สำนักงาน PORTER พอร์เทอร์
4,990.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน HIRO ฮีโร่

รหัสสินค้า CDT - CNP - U05
เก้าอี้สำนักงาน HIRO ฮีโร่
2,190.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน ICHI อิชิ

รหัสสินค้า CDT - CNP - U07
เก้าอี้สำนักงาน ICHI อิชิ
1,790.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SATURN แซท-เอิน

รหัสสินค้า CDT - CNP - U09
เก้าอี้สำนักงาน SATURN แซท-เอิน
2,590.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน MARK มาร์ค

รหัสสินค้า CDT - CNP - U10
เก้าอี้สำนักงาน MARK มาร์ค
4,290.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน BOSS บอส

รหัสสินค้า CDT - CNP - U12
เก้าอี้สำนักงาน BOSS บอส
3,690.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน AHEAD อะเฮด

รหัสสินค้า CDT - CNP - U13
เก้าอี้สำนักงาน AHEAD อะเฮด
4,790.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กช์แอล

รหัสสินค้า CDT - CNP - U14
เก้าอี้สำนักงาน PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กช์แอล
1,690.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PLUTO พลูโต

รหัสสินค้า CDT - CNP - U15
เก้าอี้สำนักงาน PLUTO พลูโต
2,590.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน VEGA วีกา

รหัสสินค้า CDT - CNP - U16
เก้าอี้สำนักงาน VEGA วีกา
2,990.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM07
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
18,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM08
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM09
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
15,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM10
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM11
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM01
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
36,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM02
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
52,000.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM03
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
33,700.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM04
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
25,800.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM05
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
21,100.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM06
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
37,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM07
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
26,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM08
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
39,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM10
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM11
เคาน์เตอร์
26,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM12
เคาน์เตอร์
24,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM13
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM14
เคาน์เตอร์
33,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM15
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM16
เคาน์เตอร์
38,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM17
เคาน์เตอร์
33,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM18
เคาน์เตอร์
26,700.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM19
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM20
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM21
เคาน์เตอร์
45,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM22
เคาน์เตอร์
27,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM23
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM24
เคาน์เตอร์
28,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM25
เคาน์เตอร์
17,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM26
เคาน์เตอร์
30,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM27
เคาน์เตอร์
46,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM28
เคาน์เตอร์
33,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM31
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM32
เคาน์เตอร์
37,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM33
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM34
เคาน์เตอร์
14,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM35
เคาน์เตอร์
27,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM36
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM37
เคาน์เตอร์
16,900.00 บาท