หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด บริการ เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ N
 

รายการสินค้า ใน Mini set for clinic


มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM01
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
36,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM02
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
52,000.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM03
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
33,700.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM04
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
25,800.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM05
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
21,100.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM06
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
37,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM07
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
26,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM08
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
39,000.00 บาท

หมวดหมู่อื่นๆ

COUNTER
ตู้ OPD
ตู้เวชภัณฑ์
ตู้เวชระเบียน
ตู้เก็บเอกสาร
เก้าอี้พนักงาน
โต๊ะตรวจ
Mini set for clinic