หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด บริการ เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ N
 

หมวดหมู่ ใน Recebtion


COUNTER
ตู้ OPD
ตู้เวชภัณฑ์
ตู้เวชระเบียน
ตู้เก็บเอกสาร
เก้าอี้พนักงาน
โต๊ะตรวจ
Mini set for clinic

รายการสินค้า ใน Recebtion


ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM12
ตู้ OPD
7,900.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM13
ตู้ OPD
9,900.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM15
ตู้ OPD
12,000.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM16
ตู้ OPD
19,800.00 บาท
ตู้เวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM01
ตู้เวชภัณฑ์
17,800.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM18
ตู้ OPD
16,000.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM19
ตู้ OPD
17,500.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM20
ตู้ OPD
9,400.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM02
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
13,500.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM01
ตู้เก็บเอกสาร
17,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM01
ตู้เก็บเวชระเบียน
15,500.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM02
ตู้เก็บเอกสาร
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM02
ตู้เก็บเวชระเบียน
9,400.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM03
ตู้เก็บเวชระเบียน
14,000.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM03
ตู้เก็บเอกสาร
16,800.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM04
ตู้เก็บเวชระเบียน
12,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM03
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
8,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM05
ตู้เก็บเวชระเบียน
17,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM06
ตู้เก็บเวชระเบียน
12,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM07
ตู้เก็บเวชระเบียน
13,500.00 บาท
ตุ้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM08
ตุ้เก็บเวชระเบียน
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM04
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM05
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,000.00 บาท
ตู้เวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM09
ตู้เวชระเบียน
9,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM10
ตู้เก็บเวชระเบียน
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM06
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM11
ตู้เก็บเวชระเบียน
15,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM02
เคาน์เตอร์
23,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM03
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM04
เคาน์เตอร์
24,200.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM05
เคาน์เตอร์
14,400.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM06
เคาน์เตอร์
17,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM07
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM08
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM09
เคาน์เตอร์
19,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM01
เคาน์เตอร์
23,600.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM01
โต๊ะตรวจแพทย์
4,900.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM02
โต๊ะตรวจแพทย์
8,900.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM03
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
15,500.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM04
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
14,500.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM05
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
18,500.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SPACE สเพส

รหัสสินค้า CDT - CNP - U01
เก้าอี้สำนักงาน SPACE สเพส
2,190.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน MOON มูน

รหัสสินค้า CDT - CNP - U03
เก้าอี้สำนักงาน MOON มูน
2,290.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PORTER พอร์เทอร์

รหัสสินค้า CDT - CNP - U04
เก้าอี้สำนักงาน PORTER พอร์เทอร์
4,990.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน HIRO ฮีโร่

รหัสสินค้า CDT - CNP - U05
เก้าอี้สำนักงาน HIRO ฮีโร่
2,190.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน ICHI อิชิ

รหัสสินค้า CDT - CNP - U07
เก้าอี้สำนักงาน ICHI อิชิ
1,790.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SATURN แซท-เอิน

รหัสสินค้า CDT - CNP - U09
เก้าอี้สำนักงาน SATURN แซท-เอิน
2,590.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน MARK มาร์ค

รหัสสินค้า CDT - CNP - U10
เก้าอี้สำนักงาน MARK มาร์ค
4,290.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน BOSS บอส

รหัสสินค้า CDT - CNP - U12
เก้าอี้สำนักงาน BOSS บอส
3,690.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน AHEAD อะเฮด

รหัสสินค้า CDT - CNP - U13
เก้าอี้สำนักงาน AHEAD อะเฮด
4,790.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กช์แอล

รหัสสินค้า CDT - CNP - U14
เก้าอี้สำนักงาน PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กช์แอล
1,690.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PLUTO พลูโต

รหัสสินค้า CDT - CNP - U15
เก้าอี้สำนักงาน PLUTO พลูโต
2,590.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน VEGA วีกา

รหัสสินค้า CDT - CNP - U16
เก้าอี้สำนักงาน VEGA วีกา
2,990.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM07
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
18,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM08
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM09
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
15,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM10
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM11
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM01
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
36,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM02
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
52,000.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM03
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
33,700.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM04
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
25,800.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM05
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
21,100.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM06
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
37,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM07
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
26,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM08
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
39,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM10
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM11
เคาน์เตอร์
26,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM12
เคาน์เตอร์
24,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM13
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM14
เคาน์เตอร์
33,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM15
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM16
เคาน์เตอร์
38,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM17
เคาน์เตอร์
33,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM18
เคาน์เตอร์
26,700.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM19
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM20
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM21
เคาน์เตอร์
45,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM22
เคาน์เตอร์
27,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM23
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM24
เคาน์เตอร์
28,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM25
เคาน์เตอร์
17,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM26
เคาน์เตอร์
30,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM27
เคาน์เตอร์
46,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM28
เคาน์เตอร์
33,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM31
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM32
เคาน์เตอร์
37,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM33
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM34
เคาน์เตอร์
14,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM35
เคาน์เตอร์
27,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM36
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM37
เคาน์เตอร์
16,900.00 บาท

หมวดหมู่อื่นๆ

Recebtion
 Examination