หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด บริการ เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ N
 

รายการสินค้า ใน ตู้เวชภัณฑ์


ตู้เวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM01
ตู้เวชภัณฑ์
17,800.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM02
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
13,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM03
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
8,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM04
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM05
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM06
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM07
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
18,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM08
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM09
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
15,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM10
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM11
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท

หมวดหมู่อื่นๆ

COUNTER
ตู้ OPD
ตู้เวชภัณฑ์
ตู้เวชระเบียน
ตู้เก็บเอกสาร
เก้าอี้พนักงาน
โต๊ะตรวจ
Mini set for clinic