หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด บริการ เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ N
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าทั้งหมด
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM03
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
15,500.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM04
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
14,500.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM05
โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล
18,500.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM01
โต๊ะตรวจแพทย์
4,900.00 บาท
โต๊ะตรวจแพทย์

รหัสสินค้า TEN-CNP-DM02
โต๊ะตรวจแพทย์
8,900.00 บาท
โต๊ะข้างสี่เหลี่ยมเล็ก

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB03
โต๊ะข้างสี่เหลี่ยมเล็ก
4,990.00 บาท
โต๊ะข้างสี่เหลี่ยมลาย

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB07
โต๊ะข้างสี่เหลี่ยมลาย
4,990.00 บาท
โต๊ะข้างสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB05
โต๊ะข้างสี่เหลี่ยม
5,990.00 บาท
โต๊ะข้างครึ่งสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB01
โต๊ะข้างครึ่งสี่เหลี่ยม
4,990.00 บาท
โต๊ะข้างกลมหินอ่อน

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB08
โต๊ะข้างกลมหินอ่อน
4,990.00 บาท
โต๊ะข้างกลมขาทอง

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB09
โต๊ะข้างกลมขาทอง
5,990.00 บาท
โต๊ะข้างกลม2ช่วง

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB06
โต๊ะข้างกลม2ช่วง
5,990.00 บาท
โต๊ะกลาง Woodly

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB09
โต๊ะกลาง Woodly
9,990.00 บาท
โต๊ะกลาง Wooddy

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB11
โต๊ะกลาง Wooddy
12,990.00 บาท
โต๊ะกลาง Woodden

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB10
โต๊ะกลาง Woodden
16,990.00 บาท
โต๊ะกลาง Stie

รหัสสินค้า TAC-CNP-FAN03
โต๊ะกลาง Stie
3,790.00 บาท
โต๊ะกลาง Nest

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB07
โต๊ะกลาง Nest
23,990.00 บาท
โต๊ะกลาง MARK

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS26
โต๊ะกลาง MARK
14,900.00 บาท
โต๊ะกลาง Log

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB12
โต๊ะกลาง Log
5,990.00 บาท
โต๊ะกลาง L'arbreS

รหัสสินค้า TAC-CNP-FAN02
โต๊ะกลาง L'arbreS
2,590.00 บาท
โต๊ะกลาง L'arbre

รหัสสินค้า TAC-CNP-FAN01
โต๊ะกลาง L'arbre
3,590.00 บาท
โต๊ะกลาง KEN

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS24
โต๊ะกลาง KEN
12,900.00 บาท
โต๊ะกลาง KATI

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS25
โต๊ะกลาง KATI
13,900.00 บาท
โต๊ะกลาง Julia

รหัสสินค้า TAC-CNP-NYS01
โต๊ะกลาง Julia
9,990.00 บาท
โต๊ะกลาง JOSEPH

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS23
โต๊ะกลาง JOSEPH
12,900.00 บาท
โต๊ะกลาง JORDAN

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS22
โต๊ะกลาง JORDAN
8,900.00 บาท
โต๊ะกลาง JOHN

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS21
โต๊ะกลาง JOHN
14,900.00 บาท
โต๊ะกลาง JACOB

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS20
โต๊ะกลาง JACOB
24,900.00 บาท
โต๊ะกลาง JACKY

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS19
โต๊ะกลาง JACKY
24,900.00 บาท
โต๊ะกลาง HARRY

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS18
โต๊ะกลาง HARRY
12,900.00 บาท
โต๊ะกลาง GUY

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS17
โต๊ะกลาง GUY
16,900.00 บาท
โต๊ะกลาง ETHAN

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS16
โต๊ะกลาง ETHAN
15,900.00 บาท
โต๊ะกลาง ERIC

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS15
โต๊ะกลาง ERIC
14,900.00 บาท
โต๊ะกลาง EDWARD

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS14
โต๊ะกลาง EDWARD
13,900.00 บาท
โต๊ะกลาง DARWIN

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS13
โต๊ะกลาง DARWIN
8,900.00 บาท
โต๊ะกลาง DANTE

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS12
โต๊ะกลาง DANTE
16,900.00 บาท
โต๊ะกลาง Cup

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB06
โต๊ะกลาง Cup
17,990.00 บาท
โต๊ะกลาง complex

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB05
โต๊ะกลาง complex
16,990.00 บาท
โต๊ะกลาง CNET

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS10
โต๊ะกลาง CNET
21,900.00 บาท
โต๊ะกลาง circle

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB01
โต๊ะกลาง circle
12,990.00 บาท
โต๊ะกลาง CHRIS

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS11
โต๊ะกลาง CHRIS
16,900.00 บาท
โต๊ะกลาง CHARLIE

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS
โต๊ะกลาง CHARLIE
19,900.00 บาท
โต๊ะกลาง CASPAR

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS08
โต๊ะกลาง CASPAR
19,900.00 บาท
โต๊ะกลาง CALVYN

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS07
โต๊ะกลาง CALVYN
16,900.00 บาท
โต๊ะกลาง Brown

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB13
โต๊ะกลาง Brown
10,990.00 บาท
โต๊ะกลาง BROOKE

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS06
โต๊ะกลาง BROOKE
12,900.00 บาท
โต๊ะกลาง Box

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB02
โต๊ะกลาง Box
16,990.00 บาท
โต๊ะกลาง Blue

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB04
โต๊ะกลาง Blue
8,990.00 บาท
โต๊ะกลาง Black

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB08
โต๊ะกลาง Black
7,990.00 บาท
โต๊ะกลาง BARRON

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS05
โต๊ะกลาง BARRON
12,900.00 บาท
โต๊ะกลาง ARIA

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS04
โต๊ะกลาง ARIA
14,900.00 บาท
โต๊ะกลาง Angle

รหัสสินค้า TAC-CNP-PEB03
โต๊ะกลาง Angle
19,990.00 บาท
โต๊ะกลาง ANGELA

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS03
โต๊ะกลาง ANGELA
14,900.00 บาท
โต๊ะกลาง ALIZ

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS01
โต๊ะกลาง ALIZ
23,900.00 บาท
โต๊ะกลาง ALIS

รหัสสินค้า TAC-CNP-HS02
โต๊ะกลาง ALIS
21,900.00 บาท
โต๊ะกลมขาทอง-ดำ

รหัสสินค้า ST-CNP-PEB04
โต๊ะกลมขาทอง-ดำ
4,990.00 บาท
โต๊ะ Logan

รหัสสินค้า TAC-CNP-NYS03
โต๊ะ Logan
19,990.00 บาท
โซฟา ZEXE

รหัสสินค้า SF-CNP-HS15
โซฟา ZEXE
89,900.00 บาท
โซฟา TANYA

รหัสสินค้า SF-CNP-HS06
โซฟา TANYA
59,900.00 บาท
โซฟา Sunny

รหัสสินค้า SF-CNP-NY19
โซฟา Sunny
19,990.00 บาท
โซฟา SNOW

รหัสสินค้า SF-CNP-HS03
โซฟา SNOW
24,900.00 บาท
โซฟา RYAN

รหัสสินค้า SF-CNP-HS05
โซฟา RYAN
39,900.00 บาท
โซฟา Rose

รหัสสินค้า SF-CNP-NY18
โซฟา Rose
14,900.00 บาท
โซฟา ROGER

รหัสสินค้า SF-CNP-HS04
โซฟา ROGER
29,900.00 บาท
โซฟา Pino

รหัสสินค้า SF-CNP-NY17
โซฟา Pino
31,990.00 บาท
โซฟา Pikky

รหัสสินค้า SF-CNP-NY16
โซฟา Pikky
13,390.00 บาท
โซฟา PARTON

รหัสสินค้า SF-CNP-HS14
โซฟา PARTON
74,900.00 บาท
โซฟา OLIVIER

รหัสสินค้า SF-CNP-HS02
โซฟา OLIVIER
32,900.00 บาท
โซฟา NOLAN

รหัสสินค้า SF-CNP-HS13
โซฟา NOLAN
69,900.00 บาท
โซฟา Noble

รหัสสินค้า SF-CNP-FAN01
โซฟา Noble
16,900.00 บาท
โซฟา NOAH

รหัสสินค้า SF-CNP-HS12
โซฟา NOAH
69,900.00 บาท
โซฟา Napha

รหัสสินค้า SF-CNP-NY15
โซฟา Napha
14,990.00 บาท
โซฟา Moji

รหัสสินค้า SF-CNP-NY14
โซฟา Moji
27,990.00 บาท
โซฟา MITES

รหัสสินค้า SF--CNP-HS09
โซฟา MITES
59,900.00 บาท
โซฟา Mia

รหัสสินค้า SF-CNP-NY13
โซฟา Mia
15,900.00 บาท
โซฟา MARIO

รหัสสินค้า SF-CNP-HS10
โซฟา MARIO
69,900.00 บาท
โซฟา MABEL

รหัสสินค้า SF-CNP-FAN03
โซฟา MABEL
19,900.00 บาท
โซฟา LEGEND

รหัสสินค้า SF-CNP-HS11
โซฟา LEGEND
69,900.00 บาท
โซฟา LANDER

รหัสสินค้า SF-CNP-HS01
โซฟา LANDER
29,900.00 บาท
โซฟา Kate

รหัสสินค้า SF-CNP-NY20
โซฟา Kate
31,990.00 บาท
โซฟา Jinny

รหัสสินค้า SF-CNP-NY12
โซฟา Jinny
22,990.00 บาท
โซฟา JETT

รหัสสินค้า SF-CNP-HS07
โซฟา JETT
59,900.00 บาท
โซฟา Honey (with Stainless Steel base)

รหัสสินค้า SF-CNP-NY10
โซฟา Honey (with Stainless Steel base)
32,990.00 บาท
โซฟา Honey

รหัสสินค้า SF-CNP-NY09
โซฟา Honey
31,990.00 บาท
โซฟา Harmonia

รหัสสินค้า SF-CNP-FAN02
โซฟา Harmonia
19,900.00 บาท
โซฟา Fluffy

รหัสสินค้า SF-CNP-NY08
โซฟา Fluffy
27,990.00 บาท
โซฟา Fiona

รหัสสินค้า SF-CNP-FAN07
โซฟา Fiona
12,990.00 บาท
โซฟา CYRUS

รหัสสินค้า SF-CNP-HS08
โซฟา CYRUS
69,900.00 บาท
โซฟา Charolotte

รหัสสินค้า SF-CNP-NY06
โซฟา Charolotte
7,990.00 บาท
โซฟา Cara

รหัสสินค้า SF-CNP-NY05
โซฟา Cara
15,990.00 บาท
โซฟา Aya

รหัสสินค้า SF-CNP-NY11
โซฟา Aya
7,590.00 บาท
โซฟา Ava 3 ที่นั่ง

รหัสสินค้า SF-CNP-NY04
โซฟา Ava 3 ที่นั่ง
14,900.00 บาท
โซฟา Ava 2 ที่นั่ง

รหัสสินค้า SF-CNP-NY03
โซฟา Ava 2 ที่นั่ง
11,900.00 บาท
โซฟา Ava 1 ที่นั่ง

รหัสสินค้า SF-CNP-NY01
โซฟา Ava 1 ที่นั่ง
7,590.00 บาท
โซฟา Appeal

รหัสสินค้า SF-CNP-FAN04
โซฟา Appeal
19,900.00 บาท
โคมไฟส่องตรวจ Examination Lamp

รหัสสินค้า MDL-CNP-EZB03
โคมไฟส่องตรวจ Examination Lamp
15,900.00 บาท
โคมไฟส่องตรวจ

รหัสสินค้า MDL-CNP-EZB04
โคมไฟส่องตรวจ
15,900.00 บาท
โคมไฟสำหรับวิเคราะห์ผิว

รหัสสินค้า MDL-CNP-EZB02
โคมไฟสำหรับวิเคราะห์ผิว
2,990.00 บาท
โคมไฟผ่าตัด Surgical / Dental Lamp

รหัสสินค้า MDL-CNP-EZB05
โคมไฟผ่าตัด Surgical / Dental Lamp
22,900.00 บาท
โคมไฟตั้งพื้น สำหรับส่องหน้า

รหัสสินค้า MDL-CNP-EZB01
โคมไฟตั้งพื้น สำหรับส่องหน้า
2,990.00 บาท
เตียงพับได้ โครงเหล็ก

รหัสสินค้า BMF-CNP-EZB03
เตียงพับได้ โครงเหล็ก
5,900.00 บาท
เตียงผ่าตัดขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า BET-CNP-SV03
เตียงผ่าตัดขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้า
30,000.00 บาท
เตียงปรับไฟฟ้า รุ่น PEAL

รหัสสินค้า BET-CNP-SV01
เตียงปรับไฟฟ้า รุ่น PEAL
32,000.00 บาท
เตียงนวดไทย

รหัสสินค้า BMS-CNP-EZB02
เตียงนวดไทย
7,900.00 บาท
เตียงนวดหน้า นวดน้ำมัน

รหัสสินค้า BMS-CNP-EZB03
เตียงนวดหน้า นวดน้ำมัน
16,900.00 บาท
เตียงนวดหน้า Vintage princess พร้อมตู้เก็บของด้านล่าง

รหัสสินค้า BMS-CNP-EZB05
เตียงนวดหน้า Vintage princess พร้อมตู้เก็บของด้านล่าง
18,500.00 บาท
เตียงนวดพับได้ โครงไม้ ขนาดพกพา

รหัสสินค้า BMF-CNP-EZB01
เตียงนวดพับได้ โครงไม้ ขนาดพกพา
7,900.00 บาท
เตียงนวดพับได้

รหัสสินค้า BMF-CNP-EZB02
เตียงนวดพับได้
6,900.00 บาท
เตียงนวดพร้อมช่องเก็บของ

รหัสสินค้า BMS-CNP-EZB04
เตียงนวดพร้อมช่องเก็บของ
22,900.00 บาท
เตียงนวดน้ำมันอโรม่า

รหัสสินค้า BMS-CNP-EZB07
เตียงนวดน้ำมันอโรม่า
25,900.00 บาท
เตียงนวดน้ำมันฐานไม้บีช

รหัสสินค้า BMS-CNP-EZB01
เตียงนวดน้ำมันฐานไม้บีช
18,900.00 บาท
เตียงนวดตัว ขัดผิว

รหัสสินค้า BMS-CNP-EZB06
เตียงนวดตัว ขัดผิว
16,900.00 บาท
เตียงธรรมดาปรับไฮดรอลิค

รหัสสินค้า BTM-CNP-EZB01
เตียงธรรมดาปรับไฮดรอลิค
16,900.00 บาท
เตียงทำทรีทเม้นท์ นวดตัว นวดหน้า

รหัสสินค้า BTM-CNP-EZB02
เตียงทำทรีทเม้นท์ นวดตัว นวดหน้า
8,900.00 บาท
เตียงทำกายภาพบำบัดไฟฟ้า( Electric Physical Therapy Table )

รหัสสินค้า BPT-CNP-EZB05
เตียงทำกายภาพบำบัดไฟฟ้า( Electric Physical Therapy Table )
36,900.00 บาท
เตียงทำกายภาพบำบัดไฟฟ้า

รหัสสินค้า BPT-CNP-EZB03
เตียงทำกายภาพบำบัดไฟฟ้า
39,900.00 บาท
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น VIDA

รหัสสินค้า BET-CNP-EZB01
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น VIDA
45,000.00 บาท
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น TIANA

รหัสสินค้า BET-CNP-EZB02
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น TIANA
65,900.00 บาท
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น MOJI

รหัสสินค้า BET-CNP-EZB04
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น MOJI
39,000.00 บาท
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น MIRA

รหัสสินค้า BET-CNP-SV04
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น MIRA
32,000.00 บาท
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น MARIN

รหัสสินค้า BET-CNP-SV02
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น MARIN
32,000.00 บาท
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น GINA

รหัสสินค้า BET-CNP-EZB03
เตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้า รุ่น GINA
43,000.00 บาท
เตียงทรีทเม้นท์ธรรมดา

รหัสสินค้า BTM-CNP-SV01
เตียงทรีทเม้นท์ธรรมดา
6,900.00 บาท
เตียงตรวจโรค

รหัสสินค้า BEM-CNP-SV01
เตียงตรวจโรค
12,900.00 บาท
เตียงจัดกระดูกแบบพับได้

รหัสสินค้า BPT-CNP-EZB01
เตียงจัดกระดูกแบบพับได้
16,900.00 บาท
เตียงจัดกระดูก รุ่นพรีเมี่ยม

รหัสสินค้า BPT-CNP-EZB02
เตียงจัดกระดูก รุ่นพรีเมี่ยม
79,900.00 บาท
เตียงจัดกระดูก ระบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า BPT-CNP-EZB04
เตียงจัดกระดูก ระบบไฟฟ้า
32,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM10
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM11
เคาน์เตอร์
26,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM12
เคาน์เตอร์
24,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM13
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM14
เคาน์เตอร์
33,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM15
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM16
เคาน์เตอร์
38,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM17
เคาน์เตอร์
33,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM18
เคาน์เตอร์
26,700.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM19
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM20
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM21
เคาน์เตอร์
45,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM22
เคาน์เตอร์
27,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM23
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM24
เคาน์เตอร์
28,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM25
เคาน์เตอร์
17,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM26
เคาน์เตอร์
30,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM27
เคาน์เตอร์
46,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM28
เคาน์เตอร์
33,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM02
เคาน์เตอร์
23,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM03
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM04
เคาน์เตอร์
24,200.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM05
เคาน์เตอร์
14,400.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM06
เคาน์เตอร์
17,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM07
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM31
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM08
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM32
เคาน์เตอร์
37,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM09
เคาน์เตอร์
19,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM33
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM01
เคาน์เตอร์
23,600.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM34
เคาน์เตอร์
14,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM35
เคาน์เตอร์
27,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM36
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM37
เคาน์เตอร์
16,900.00 บาท
เครื่องอบฆ่าเชื้อUV Sterilizer2

รหัสสินค้า STZ-CNP-EZB04
เครื่องอบฆ่าเชื้อUV Sterilizer2
3,900.00 บาท
เครื่องอบ

รหัสสินค้า STZ-CNP-EZB03
เครื่องอบ
4,900.00 บาท
เครื่องพ่นไอน้ำร้อน

รหัสสินค้า STM-CNP-EZB01
เครื่องพ่นไอน้ำร้อน
3,900.00 บาท
เครื่องพ่นไอน้ำ HOT&COLD Steamer

รหัสสินค้า STM-CNP-EZB02
เครื่องพ่นไอน้ำ HOT&COLD Steamer
4,590.00 บาท
เครื่องกรองอากาศชนิดควบคุมเชื้อ HCU830

รหัสสินค้า AFT-CNP-HEP01
เครื่องกรองอากาศชนิดควบคุมเชื้อ HCU830
120,000.00 บาท
เครื่องกรองอากาศชนิดควบคุมเชื้อ HCU530

รหัสสินค้า AFT-CNP-02
เครื่องกรองอากาศชนิดควบคุมเชื้อ HCU530
90,000.00 บาท
เครื่องกรองอากาศชนิดควบคุมเชื้อ HCU 420

รหัสสินค้า AFT-CNP-03
เครื่องกรองอากาศชนิดควบคุมเชื้อ HCU 420
60,000.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิคก้นเว้า

รหัสสินค้า PDC-CNP-EZB03
เก้าอี้ไฮดรอลิคก้นเว้า
3,500.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิค รุ่นพรีเมี่ยม มีพนังพิง

รหัสสินค้า PDC-CNP-SV02
เก้าอี้ไฮดรอลิค รุ่นพรีเมี่ยม มีพนังพิง
3,200.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิค

รหัสสินค้า PR-CNP-HW01
เก้าอี้ไฮดรอลิค
3200.00
3,000.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิค

รหัสสินค้า PDC-CNP-EZ01
เก้าอี้ไฮดรอลิค
3,000.00 บาท
เก้าอี้ไฮดรอลิค

รหัสสินค้า PDC-CNP-EZB02
เก้าอี้ไฮดรอลิค
3,000.00 บาท
เก้าอี้อาร์มแชร์ รุ่น Honey

รหัสสินค้า SF-CNP-NY02
เก้าอี้อาร์มแชร์ รุ่น Honey
11,990.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน VEGA วีกา

รหัสสินค้า CDT - CNP - U16
เก้าอี้สำนักงาน VEGA วีกา
2,990.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SUNNY ซันนี่

รหัสสินค้า CDT - CNP - U02
เก้าอี้สำนักงาน SUNNY ซันนี่
2,790.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SUN ซัน

รหัสสินค้า CDT - CNP - U11
เก้าอี้สำนักงาน SUN ซัน
2,790.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน STARTUP สตาร์ทอัพ

รหัสสินค้า CDT - CNP - U06
เก้าอี้สำนักงาน STARTUP สตาร์ทอัพ
2,990.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SPACE สเพส

รหัสสินค้า CDT - CNP - U01
เก้าอี้สำนักงาน SPACE สเพส
2,190.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน SATURN แซท-เอิน

รหัสสินค้า CDT - CNP - U09
เก้าอี้สำนักงาน SATURN แซท-เอิน
2,590.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PORTER พอร์เทอร์

รหัสสินค้า CDT - CNP - U04
เก้าอี้สำนักงาน PORTER พอร์เทอร์
4,990.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PLUTO พลูโต

รหัสสินค้า CDT - CNP - U15
เก้าอี้สำนักงาน PLUTO พลูโต
2,590.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PERCA เพอร์ก้า

รหัสสินค้า CDT - CNP - U08
เก้าอี้สำนักงาน PERCA เพอร์ก้า
4,490.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กช์แอล

รหัสสินค้า CDT - CNP - U14
เก้าอี้สำนักงาน PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กช์แอล
1,690.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน MOON มูน

รหัสสินค้า CDT - CNP - U03
เก้าอี้สำนักงาน MOON มูน
2,290.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน MARK มาร์ค

รหัสสินค้า CDT - CNP - U10
เก้าอี้สำนักงาน MARK มาร์ค
4,290.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน ICHI อิชิ

รหัสสินค้า CDT - CNP - U07
เก้าอี้สำนักงาน ICHI อิชิ
1,790.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน HIRO ฮีโร่

รหัสสินค้า CDT - CNP - U05
เก้าอี้สำนักงาน HIRO ฮีโร่
2,190.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน EXECS

รหัสสินค้า STC-CNP-SC02
เก้าอี้สำนักงาน EXECS
2,290.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน EXECS

รหัสสินค้า STC-CNP-SC04
เก้าอี้สำนักงาน EXECS
2,000.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน EXECS

รหัสสินค้า STC-CNP-SC05
เก้าอี้สำนักงาน EXECS
2,590.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน EXECS

รหัสสินค้า STC-CNP-SC07
เก้าอี้สำนักงาน EXECS
2,390.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน EXECS

รหัสสินค้า STC-CNP-SC09
เก้าอี้สำนักงาน EXECS
1,990.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน BOSS บอส

รหัสสินค้า CDT - CNP - U12
เก้าอี้สำนักงาน BOSS บอส
3,690.00 บาท
เก้าอี้สำนักงาน AHEAD อะเฮด

รหัสสินค้า CDT - CNP - U13
เก้าอี้สำนักงาน AHEAD อะเฮด
4,790.00 บาท
เก้าอี้สตูล Jessica

รหัสสินค้า CDT-CNP-NY08
เก้าอี้สตูล Jessica
1,990.00 บาท
เก้าอี้สตูล Annie

รหัสสินค้า STL-CNP-NYS03
เก้าอี้สตูล Annie
8,990.00 บาท
เก้าอี้รุ่น Iris

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS14
เก้าอี้รุ่น Iris
3,990.00 บาท
เก้าอี้รุ่น  Donut

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS18
เก้าอี้รุ่น Donut
3,190.00 บาท
เก้าอี้มีพนักพิง Zoey

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS15
เก้าอี้มีพนักพิง Zoey
3,190.00 บาท
เก้าอี้มีพนักพิง Coral

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS17
เก้าอี้มีพนักพิง Coral
4,990.00 บาท
เก้าอี้มีพนักพิง Bella

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS16
เก้าอี้มีพนักพิง Bella
3,590.00 บาท
เก้าอี้มีพนักพิง  Hannah

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS07
เก้าอี้มีพนักพิง Hannah
5,990.00 บาท
เก้าอี้พนักพิง Linda

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS13
เก้าอี้พนักพิง Linda
4,590.00 บาท
เก้าอี้ดริปวิตามิน RECLINER RIDER

รหัสสินค้า DPC-CNP-S02
เก้าอี้ดริปวิตามิน RECLINER RIDER
16,900.00 บาท
เก้าอี้ดริปวิตามิน RECLINER RENGER

รหัสสินค้า DPC-CNP-S01
เก้าอี้ดริปวิตามิน RECLINER RENGER
16,900.00 บาท
เก้าอี้ดริปวิตามิน RECLINER

รหัสสินค้า DPC-CNP-S03
เก้าอี้ดริปวิตามิน RECLINER
8,900.00 บาท
เก้าอี้ดริปวิตามิน HARPER

รหัสสินค้า DPC-CNP-S04
เก้าอี้ดริปวิตามิน HARPER
21,000.00 บาท
เก้าอี้ดริปวิตามิน DIONE

รหัสสินค้า DPC-CNP-PR05
เก้าอี้ดริปวิตามิน DIONE
11,900.00 บาท
เก้าอี้ดริปวิตามิน CERPHS

รหัสสินค้า DPC-CNP-PR06
เก้าอี้ดริปวิตามิน CERPHS
10,900.00 บาท
เก้าอี้คาเฟ่ รุ่น Cactus

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS11
เก้าอี้คาเฟ่ รุ่น Cactus
7,990.00 บาท
เก้าอี้Sarah

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS10
เก้าอี้Sarah
16,900.00 บาท
เก้าอี้Luna

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS03
เก้าอี้Luna
3,990.00 บาท
เก้าอี้ ZANE

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS14
เก้าอี้ ZANE
9,900.00 บาท
เก้าอี้ Woody

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN04
เก้าอี้ Woody
1,990.00 บาท
เก้าอี้ Stella

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN14
เก้าอี้ Stella
3,190.00 บาท
เก้าอี้ ROLPH

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS05
เก้าอี้ ROLPH
4,990.00 บาท
เก้าอี้ ROHAN

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS06
เก้าอี้ ROHAN
5,900.00 บาท
เก้าอี้ ROCCO

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS13
เก้าอี้ ROCCO
21,900.00 บาท
เก้าอี้ RICH

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS07
เก้าอี้ RICH
9,900.00 บาท
เก้าอี้ OWEN

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS12
เก้าอี้ OWEN
17,900.00 บาท
เก้าอี้ OSCAR

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS11
เก้าอี้ OSCAR
23,900.00 บาท
เก้าอี้ ODIN

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS10
เก้าอี้ ODIN
8,900.00 บาท
เก้าอี้ NICCHOLAS

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS04
เก้าอี้ NICCHOLAS
7,990.00 บาท
เก้าอี้ NANA

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS03
เก้าอี้ NANA
7,990.00 บาท
เก้าอี้ Mona

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN07
เก้าอี้ Mona
1,790.00 บาท
เก้าอี้ Molly

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN05
เก้าอี้ Molly
2,390.00 บาท
เก้าอี้ MITEH

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS02
เก้าอี้ MITEH
3,990.00 บาท
เก้าอี้ Mirana

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN08
เก้าอี้ Mirana
2,490.00 บาท
เก้าอี้ Milano

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN10
เก้าอี้ Milano
1,990.00 บาท
เก้าอี้ Megan

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS01
เก้าอี้ Megan
3,900.00 บาท
เก้าอี้ MEGAN

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS01-1
เก้าอี้ MEGAN
5,990.00 บาท
เก้าอี้ Maisie

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN11
เก้าอี้ Maisie
2,900.00 บาท
เก้าอี้ Laura

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN12
เก้าอี้ Laura
2,190.00 บาท
เก้าอี้ Ivy

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN09
เก้าอี้ Ivy
1,590.00 บาท
เก้าอี้ IVAN

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS09
เก้าอี้ IVAN
16,900.00 บาท
เก้าอี้ HARPER

รหัสสินค้า CNS-CNP-HS08
เก้าอี้ HARPER
7,900.00 บาท
เก้าอี้ Flora

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN03
เก้าอี้ Flora
1,790.00 บาท
เก้าอี้ Emma

รหัสสินค้า STL-CNP-FAN01
เก้าอี้ Emma
2,190.00 บาท
เก้าอี้ Elegant

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN15
เก้าอี้ Elegant
1,690.00 บาท
เก้าอี้ Daimond

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN06
เก้าอี้ Daimond
2,190.00 บาท
เก้าอี้ Cozy

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN16
เก้าอี้ Cozy
2,390.00 บาท
เก้าอี้ Chana

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN17
เก้าอี้ Chana
2,990.00 บาท
เก้าอี้ Carson

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN18
เก้าอี้ Carson
2,690.00 บาท
เก้าอี้ Bruno

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN13
เก้าอี้ Bruno
2,790.00 บาท
เก้าอี้ Arthur

รหัสสินค้า CNS-CNP-FAN02
เก้าอี้ Arthur
1,900.00 บาท
อาร์มแชร์ รุ่น Ally

รหัสสินค้า CNS-CNP-NYS06
อาร์มแชร์ รุ่น Ally
13,990.00 บาท
สตูล Yelly

รหัสสินค้า STL-CNP-FAN02
สตูล Yelly
1,090.00 บาท
สตูล Sydney

รหัสสินค้า STL-CNP-NYS06
สตูล Sydney
1,990.00 บาท
สตูล Ruby

รหัสสินค้า STL-CNP-NYS07
สตูล Ruby
1,990.00 บาท
สตูล Nadia

รหัสสินค้า STL-CNP-NYS04
สตูล Nadia
3,990.00 บาท
สตูล Mila

รหัสสินค้า STL-CNP-NYS01
สตูล Mila
6,290.00 บาท
สตูล ARES

รหัสสินค้า STL-CNP-HS02
สตูล ARES
18,900.00 บาท
สตูล APOLLO

รหัสสินค้า STL-CNP-HS01
สตูล APOLLO
18,900.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM01
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
36,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM02
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
52,000.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM03
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
33,700.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM04
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
25,800.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM05
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
21,100.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM06
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
37,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM07
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
26,300.00 บาท
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD

รหัสสินค้า MSFC-CNP-DTM08
มินิเซตสำหรับคลินิก เคาน์เตอร์ ตู้OPD
39,000.00 บาท
ตู้เวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM09
ตู้เวชระเบียน
9,900.00 บาท
ตู้เวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM01
ตู้เวชภัณฑ์
17,800.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM01
ตู้เก็บเอกสาร
17,000.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM02
ตู้เก็บเอกสาร
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเอกสาร

รหัสสินค้า FCN-CNP-DTM03
ตู้เก็บเอกสาร
16,800.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM01
ตู้เก็บเวชระเบียน
15,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM02
ตู้เก็บเวชระเบียน
9,400.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM03
ตู้เก็บเวชระเบียน
14,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM04
ตู้เก็บเวชระเบียน
12,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM05
ตู้เก็บเวชระเบียน
17,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM06
ตู้เก็บเวชระเบียน
12,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM07
ตู้เก็บเวชระเบียน
13,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า DM-OPD-120/02
ตู้เก็บเวชระเบียน
0.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM10
ตู้เก็บเวชระเบียน
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM11
ตู้เก็บเวชระเบียน
15,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM07
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
18,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM08
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM09
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
15,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM10
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM11
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,700.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM02
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
13,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM03
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
8,900.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM04
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
14,500.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM05
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,000.00 บาท
ตู้เก็บเวชภัณฑ์

รหัสสินค้า MDC-CNP-DTM06
ตู้เก็บเวชภัณฑ์
16,500.00 บาท
ตู้อบผ้าร้อน TOWEL WARMER

รหัสสินค้า STZ-CNP-EZB02
ตู้อบผ้าร้อน TOWEL WARMER
4,900.00 บาท
ตู้อบความร้อน 2 ชั้น

รหัสสินค้า STZ-CNP-EZB01
ตู้อบความร้อน 2 ชั้น
7,900.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM12
ตู้ OPD
7,900.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM13
ตู้ OPD
9,900.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM14
ตู้ OPD
7,500.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM15
ตู้ OPD
12,000.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM16
ตู้ OPD
19,800.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM18
ตู้ OPD
16,000.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM19
ตู้ OPD
17,500.00 บาท
ตู้ OPD

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM20
ตู้ OPD
9,400.00 บาท
ตุ้เก็บเวชระเบียน

รหัสสินค้า MDR-CNP-DTM08
ตุ้เก็บเวชระเบียน
14,500.00 บาท
ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น

รหัสสินค้า SHL-CNP-EZB03
ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น
4,900.00 บาท
ชั้นวางอุปกรณ์

รหัสสินค้า SHL-CNP-EZB04
ชั้นวางอุปกรณ์
4,900.00 บาท
ชั้นวางพร้อมลิ้นชัก

รหัสสินค้า SHL-CNP-EZB05
ชั้นวางพร้อมลิ้นชัก
6,400.00 บาท
ชั้นวางของ โครงเหล็ก

รหัสสินค้า SHL-CNP-EZB01
ชั้นวางของ โครงเหล็ก
2,500.00 บาท
ชั้นวางของ พร้อมโคมไฟ กระจกทนความร้อน

รหัสสินค้า SHL-CNP-EZB02
ชั้นวางของ พร้อมโคมไฟ กระจกทนความร้อน
5,900.00 บาท
Z-TECH IPL / CWP

รหัสสินค้า IPL-CNP-CWP01
Z-TECH IPL / CWP
325,000.00 บาท
WOOD VER SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-WVS09
WOOD VER SET
210,000.00 บาท
WOOD S SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-WSS08
WOOD S SET
200,000.00 บาท
VIKERO V SHAPE ( Slimming & Tightening System )

รหัสสินค้า SLM-CNP-TS02
VIKERO V SHAPE ( Slimming & Tightening System )
200,000.00 บาท
VEGINAL ULTRASOUND

รหัสสินค้า HIF-CNP-CWP03
VEGINAL ULTRASOUND
235,000.00 บาท
ULTRAPULSE CO2 ( Carbomdioxide Laser )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS09
ULTRAPULSE CO2 ( Carbomdioxide Laser )
280,000.00 บาท
ULTRA V MAXIMUS HIFU / CWP 2 IN 1 HIFU & LIPO BODY

รหัสสินค้า HIF-CNP-CWP01
ULTRA V MAXIMUS HIFU / CWP 2 IN 1 HIFU & LIPO BODY
360,000.00 บาท
TREATMENT M6 AY LIFFE

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP06
TREATMENT M6 AY LIFFE
120,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-01
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-02
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-03
STOOL
35,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-04
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-05
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-06
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-07
STOOL
30,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-08
STOOL
35,000.00 บาท
STOOL

รหัสสินค้า STL-CNP-09
STOOL
30,000.00 บาท
SMAXEL FRACTIONAL C02 LASER

รหัสสินค้า LSR-CNP-CWP01
SMAXEL FRACTIONAL C02 LASER
700,000.00 บาท
Smart Mirror

รหัสสินค้า ANS-CNP-CWP01
Smart Mirror
140,000.00 บาท
Smart Ice Blue Skin Management System

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP07
Smart Ice Blue Skin Management System
80,000.00 บาท
SLIMOR / Body Slimming Machine Multi Function

รหัสสินค้า SLM-CNP-CWP03
SLIMOR / Body Slimming Machine Multi Function
240,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-06
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-01
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-02
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-03
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-04
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-05
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-07
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-08
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOW CASE

รหัสสินค้า SHC-CNP-09
SHOW CASE
15,000.00 บาท
SHOCK WAVE

รหัสสินค้า CWP-14
SHOCK WAVE
325,000.00 บาท
SCANXEL ( Fractional Co2 Laser )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS04
SCANXEL ( Fractional Co2 Laser )
550,000.00 บาท
RET&CET RF

รหัสสินค้า SLM-CNP-TS03
RET&CET RF
350,000.00 บาท
RESOLADY 3 IN 1

รหัสสินค้า SLM-CNP-CWP02
RESOLADY 3 IN 1
460,000.00 บาท
Q-SWITCH GENELUX-3 ND-YAG LASER

รหัสสินค้า LSR-CNP-CWP04
Q-SWITCH GENELUX-3 ND-YAG LASER
235,000.00 บาท
Q-SWITCH ( Pigment and Tattoo Laser )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS06
Q-SWITCH ( Pigment and Tattoo Laser )
350,000.00 บาท
POWER V MAX LIFE HIFU

รหัสสินค้า HIF-CNP-CWP02
POWER V MAX LIFE HIFU
280,000.00 บาท
PICO SMART PLUS ND-YAG Laser

รหัสสินค้า LSR-CNP-CWP05
PICO SMART PLUS ND-YAG Laser
570,000.00 บาท
PICO Q-SWITCH ND :YAG LASER

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS03
PICO Q-SWITCH ND :YAG LASER
950,000.00 บาท
OVAL SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-OS07
OVAL SET
210,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-01
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-02
OPD CASE
40,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-03
OPD CASE
30,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-04
OPD CASE
40,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-05
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-06
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-07
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-08
OPD CASE
35,000.00 บาท
OPD CASE

รหัสสินค้า OPC-CNP-09
OPD CASE
30,000.00 บาท
NEW CRYOJET ( Skin air cooling )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS05
NEW CRYOJET ( Skin air cooling )
120,000.00 บาท
MULTIRF K6 Slimming

รหัสสินค้า SLM-CNP-CWP07
MULTIRF K6 Slimming
180,800.00 บาท
MODEL LIGHT SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-MLS06
MODEL LIGHT SET
200,000.00 บาท
MINI SLIMOR Body / Slimming machine

รหัสสินค้า SLM-CNP-CWP05
MINI SLIMOR Body / Slimming machine
125,000.00 บาท
MESOINFUSION ( Electroporation drug delivery system )

รหัสสินค้า TMT-CNP-TS02
MESOINFUSION ( Electroporation drug delivery system )
280,000.00 บาท
MARBLE SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-MS05
MARBLE SET
200,000.00 บาท
LUXURY SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-LS04
LUXURY SET
240,000.00 บาท
LONG PULSE ND - YAG LASER

รหัสสินค้า LST-CNP-CWP02
LONG PULSE ND - YAG LASER
560,000.00 บาท
LONG PULSE 1064 nm ( Hair remaval & vascular laser )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS08
LONG PULSE 1064 nm ( Hair remaval & vascular laser )
850,000.00 บาท
JANUS III

รหัสสินค้า ANS-CNP-CWP02
JANUS III
370,000.00 บาท
IPL Laser Z-Zeus (IPL & E-light)

รหัสสินค้า IPL-CNP-CWP02
IPL Laser Z-Zeus (IPL & E-light)
370,000.00 บาท
HYPERBARIC OXYGEN THERAPY HBOT

รหัสสินค้า OXG-CNP-CWP01
HYPERBARIC OXYGEN THERAPY HBOT
1,700,000.00 บาท
HYDROGEN OXYGEN /เครื่องผลักวิตามิน 7 working HEADS

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP08
HYDROGEN OXYGEN /เครื่องผลักวิตามิน 7 working HEADS
95,000.00 บาท
HYDROGEN OXYGEN /เครื่องผลักวิตามิน 6 IN 1 TREATMENT

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP04
HYDROGEN OXYGEN /เครื่องผลักวิตามิน 6 IN 1 TREATMENT
70,000.00 บาท
HYCOOX INJECTOR เครื่องฉีดวิตามินผิว

รหัสสินค้า TMT-CNP-TS01
HYCOOX INJECTOR เครื่องฉีดวิตามินผิว
280,000.00 บาท
HI-EMT /  For Body Slimming

รหัสสินค้า SLM-CNP-CWP04
HI-EMT / For Body Slimming
240,000.00 บาท
Hi EMT 4 หัว กระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อ เผาผลาญไขมัน สร้าง Six Pack

รหัสสินค้า SLM-CNP-CWP06
Hi EMT 4 หัว กระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อ เผาผลาญไขมัน สร้าง Six Pack
330,000.00 บาท
FOREST SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-FS03
FOREST SET
200,000.00 บาท
EXPLORE Fractional RF Micro needle

รหัสสินค้า RF-CNP-CWP01
EXPLORE Fractional RF Micro needle
560,000.00 บาท
EM-CONTOURING ( Electromagentic Contouring )

รหัสสินค้า SLM-CNP-TS01
EM-CONTOURING ( Electromagentic Contouring )
350,000.00 บาท
EM-CHAIR ( Non Invasive for incontinence & Pelvic floor )

รหัสสินค้า TSL-15
EM-CHAIR ( Non Invasive for incontinence & Pelvic floor )
280,000.00 บาท
E-COOL / เครื่องผลักวิตามิน 3 IN 1 TREATMENT

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP05
E-COOL / เครื่องผลักวิตามิน 3 IN 1 TREATMENT
55,000.00 บาท
DOUBLE TECH HIFU ( Synergy of mmfu hifu & Rff )

รหัสสินค้า HIF-CNP-TS02
DOUBLE TECH HIFU ( Synergy of mmfu hifu & Rff )
190,000.00 บาท
DOUBLE LIFT HIFU ( Multipoint&Singlepoint HIfu )

รหัสสินค้า HIF-CNP-TS01
DOUBLE LIFT HIFU ( Multipoint&Singlepoint HIfu )
280,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-01
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-02
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-03
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-04
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-05
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-06
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-07
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DOOR SIDE

รหัสสินค้า DLS-CNP-08
DOOR SIDE
12,000.00 บาท
DIODE Laser 808 nm

รหัสสินค้า LSR-CNP-CWP06
DIODE Laser 808 nm
235,000.00 บาท
DIODE LASER ( TRI-WAVELENGTH LASER )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS01
DIODE LASER ( TRI-WAVELENGTH LASER )
480,000.00 บาท
DILER DIODE LASER

รหัสสินค้า LSR-CNP-CWP03
DILER DIODE LASER
380,000.00 บาท
DERMA SHOCK

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP01
DERMA SHOCK
55,000.00 บาท
CRYOJET ( Powerful air cooling )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS10
CRYOJET ( Powerful air cooling )
220,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-01
counter beauty clinic
55,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-02
counter beauty clinic
65,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-03
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-04
counter beauty clinic
55,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-05
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-06
counter beauty clinic
55,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า DCC-02-06
counter beauty clinic
0.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-07
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-08
counter beauty clinic
60,000.00 บาท
counter beauty clinic

รหัสสินค้า CT-CNP-09
counter beauty clinic
45,000.00 บาท
Cool Slimming 360 ํ

รหัสสินค้า SLM-CNP-CWP01
Cool Slimming 360 ํ
610,000.00 บาท
CLASSIC PINK SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-CPS02
CLASSIC PINK SET
220,000.00 บาท
CLASSIC GREE SET

รหัสสินค้า RCS-CNP-CGS01
CLASSIC GREE SET
220,000.00 บาท
CENTRIFUGE

รหัสสินค้า PRM-CNP-CWP01
CENTRIFUGE
55,000.00 บาท
BLUEVA ( Smoke Evacuator )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS07
BLUEVA ( Smoke Evacuator )
75,000.00 บาท
BIO-LIGHT ( LED-PHOTOTHERAPY )

รหัสสินค้า LSR-CNP-TS02
BIO-LIGHT ( LED-PHOTOTHERAPY )
60,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-01
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-02
BACKDROP
95,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-03
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-04
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-05
BACKDROP
75,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-06
BACKDROP
75,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-07
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-08
BACKDROP
80,000.00 บาท
BACKDROP

รหัสสินค้า BDP-CNP-09
BACKDROP
80,000.00 บาท
ARENA เก้าอี้นวดปรับนอนได้

รหัสสินค้า DMC-CNP-U02
ARENA เก้าอี้นวดปรับนอนได้
19,900.00 บาท
AQUA SKIN SMART+ / เครื่องผลักวิตามิน TREATMENT 10 IN 1

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP02
AQUA SKIN SMART+ / เครื่องผลักวิตามิน TREATMENT 10 IN 1
120,000.00 บาท
ANGOLA เก้าอี้-โซฟาพักผ่อนปรับนอนได้

รหัสสินค้า DPC-CNP-U09
ANGOLA เก้าอี้-โซฟาพักผ่อนปรับนอนได้
6,900.00 บาท
ANDREA เก้าอี้นวดไฟฟ้าปรับนอนได้

รหัสสินค้า DMC-CNP-U03
ANDREA เก้าอี้นวดไฟฟ้าปรับนอนได้
12,900.00 บาท
ANDORA-R เก้าอี้นวดปรับนอนได้

รหัสสินค้า DMC-CNP-U05
ANDORA-R เก้าอี้นวดปรับนอนได้
18,900.00 บาท
ANDORA-L เก้าอี้นวดไฟฟ้าปรับนอนได้ สีน้ำตาล

รหัสสินค้า DMC-CNP-U04
ANDORA-L เก้าอี้นวดไฟฟ้าปรับนอนได้ สีน้ำตาล
22,900.00 บาท
ANCHOR เก้าอี้นวดไฟฟ้า

รหัสสินค้า DMC-CNP-U01
ANCHOR เก้าอี้นวดไฟฟ้า
29,900.00 บาท
8 IN 1 (Purple) Dr.Skin (White) / เครื่องผลักวิตมิน TREATMENT

รหัสสินค้า TMT-CNP-CWP03
8 IN 1 (Purple) Dr.Skin (White) / เครื่องผลักวิตมิน TREATMENT
55,000.00 บาท
6 IN 1 TREATMENT ( FACIAL CARE TREATMENT SYSTEM )

รหัสสินค้า TMT-CNP-TS03
6 IN 1 TREATMENT ( FACIAL CARE TREATMENT SYSTEM )
60,000.00 บาท