หน้าหลัก สินค้าทั้งหมด บริการ เกี่ยวกับเรา วิธีการสั่งซื้อ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ N
 

รายการสินค้า ใน COUNTER


เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM02
เคาน์เตอร์
23,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM03
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM04
เคาน์เตอร์
24,200.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM05
เคาน์เตอร์
14,400.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM06
เคาน์เตอร์
17,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM07
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM08
เคาน์เตอร์
29,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM09
เคาน์เตอร์
19,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM01
เคาน์เตอร์
23,600.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM10
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM11
เคาน์เตอร์
26,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM12
เคาน์เตอร์
24,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM13
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM14
เคาน์เตอร์
33,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM15
เคาน์เตอร์
31,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM16
เคาน์เตอร์
38,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM17
เคาน์เตอร์
33,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM18
เคาน์เตอร์
26,700.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM19
เคาน์เตอร์
26,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM20
เคาน์เตอร์
26,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM21
เคาน์เตอร์
45,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM22
เคาน์เตอร์
27,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM23
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM24
เคาน์เตอร์
28,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM25
เคาน์เตอร์
17,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM26
เคาน์เตอร์
30,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM27
เคาน์เตอร์
46,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM28
เคาน์เตอร์
33,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM31
เคาน์เตอร์
26,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM32
เคาน์เตอร์
37,900.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM33
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM34
เคาน์เตอร์
14,500.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM35
เคาน์เตอร์
27,000.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM36
เคาน์เตอร์
27,800.00 บาท
เคาน์เตอร์

รหัสสินค้า CT-CNP-DTM37
เคาน์เตอร์
16,900.00 บาท

หมวดหมู่อื่นๆ

COUNTER
ตู้ OPD
ตู้เวชภัณฑ์
ตู้เวชระเบียน
ตู้เก็บเอกสาร
เก้าอี้พนักงาน
โต๊ะตรวจ
Mini set for clinic